Årsberetning 2018

2018 årsberetning for Blåvandshuk lokalhistoriske Arkiv

Året 2018 har været ret svært at skrive noget samlet om. Det har mest været almindelig dagligdag, hvor arkivets 10 frivillige tilsammen arbejdede 2900 timer. I løbet af året modtog vi 62 afleveringer – større og mindre.

Vi har arbejdet meget med at få sat navne på især vores skolebilleder og konfirmationsbilleder.

Lokalhistorisk forening for Blåvandshuk udgiver hvert år et lille hæfte, og udarbejdelsen af det tager som regel lang tid. I år skulle det handle om arkivets skoler, men ret hurtigt stod det klart, at der var stof nok til 2 år, så 2018 kom til at handle om skolerne i Ho-Oksby sogn, og så skal 2019 handle om skolerne i Aal sogn. Der bliver så trykt flere hæfter, end der skal uddeles til medlemmer, og disse hæfter får arkivet til salg.

Sammen med Museet i Varde ved John Jensen har vi fulgt med i vedligeholdelsen af det eksproprierede område i Vejers, Mosevraa, Bordrup, Grærup, Børsmose og Kærgård. Husene forfaldt og enkelte blev revet ned, til trods for at det modsatte var blevet lovet ved ekspropriationen. I løbet af året blev der dog indgået en aftale med militæret om, at der skulle vedligeholdes bedre, og måske skal der på sigt stilles nogle oplysningstavler op rundt omkring til glæde for turisterne.

Maren Sørensen med sin mangeårige medarbejder Kathrine Bøjlesen (yders til venstre) og nogle af de børn, der var på deres helsehjem.

I løbet af året er der blevet udgivet 2 bøger om 2 kusiner fra Oksbøl. Forfatterne hedder begge Juhl, men er ikke i familie. Den ene bog hedder ”Marens vilje” af Pernille Juhl. Den handler om Maren Sørensen, Vadsbøl, som var den første kvinde, der optrådte som præst. Denne bog kan læses på nettet som e-bog. Den anden hedder ”Mathildes Krig”, og er skrevet af Helle Juhl. Begge forfattere havde opsøgt vores arkiv under udarbejdelsen af deres værker.

Oksbøl borgerforening er blevet nedlagt (eller sammenlagt med Oksbøl by.dk) og vi har modtaget alle deres efterladenskaber, der er opbevaret i en af de gamle bygninger i Nordlejren. Der venter et stort arbejde, med at få dem sorteret og bestemt, hvad der skal gemmes, og hvad der skal smides ud.

2. Verdenskrig og tiden derefter optager stadig mange, og i løbet af 2018 har to af den nye tids historikere besøgt os i forbindelse med deres specialeskrivning, hvor de begge har skrevet om flygtningelejren, der var her fra 1945-1948.

Gert Ravn er fortsat i gang med at dele ud af sine mange samlinger, og der kommer jævnligt en ny aflevering fra ham.

Sidst på året døde vores mangeårige medarbejder Ejner G. Jørgensen. Derved mistede vi en stor vidensbank og et socialt samlingspunkt på arkivet.

Ære være Ejners minde.